:

Handbok för Växthus Pallkrage

Innehållsförteckning:

 1. Uppbyggnad av växthus pallkrage
 2. Placering och orientering av växthuset
 3. Förberedelse för växtodling
 4. Skötsel av växter i växthuset
 5. Årstidsbaserad växtodling

Uppbyggnad av växthus pallkrage


I detta avsnitt kommer vi att diskutera den detaljerade uppbyggnaden av ett växthus pallkrage. Vi kommer att gå igenom varje steg i processen, vilket inkluderar materialval, rätt installation och strukturella överväganden för att säkerställa robusthet och långvarig hållbarhet.

Uppbyggnad av växthus pallkrage

Materialval för pallkragar


För materialval till växthuset pallkrage är det viktigt att överväga material som är robusta, hållbara och väderbeständiga. Det är också bra att tänka på miljövänliga alternativ.

Material Fördelar Nackdelar
Trä Estetiskt tilltalande, hållbart, relativt billigt. Behöver underhåll, kan ruttna över tid.
Metall Extremt slitstarkt, kräver lite underhåll, bra för större växthus. Kan vara dyrare, mindre naturligt utseende.
Plast Lätt att arbeta med, billig, kräver minimalt med underhåll. Kan bli sprött och skört över tid, mindre miljövänligt.
Betong Extremt hållbart, lång livslängd, kan målas för att matcha landskapet. Tungt att arbeta med, kostsamt, kan kräva professionell installation.
Produktivitet i en växthus pallkrage

Fördelar med pallkragar


Pallkrage har massor av fördelar. Först och främst är de höjbara, vilket gör att vi kan justera höjden enligt våra behov och bekvämlighet.

För det andra är det lätt att underhålla, särskilt för människor som inte kan böja sig ofta. Plus, de kan vara bra för att hålla bort vissa skadedjur.

För det tredje, de kommer att ge oss möjlighet att odla i jorden som är mest lämplig för våra växter, oavsett vår markförhållande.

Slutligen, de kan ändra trädgårdsutseendet dramatiskt, eftersom vi kan ordna dem på olika sätt för att skapa ett attraktivt landskap.

Växthus Pallkrage: Material och dimensioner
MaterialDimensioner
Trä120 x 80 x 20 cm
Metall120 x 80 x 30 cm
Plast100 x 100 x 20 cm

Placering och orientering av växthuset


I det här avsnittet kommer vi att diskutera placering och orientering av växthuset i din trädgård. Det är viktigt att placera växthuset på rätt ställe för att maximera solljus och värme intag. Vi kommer att ge några konkreta råd om hur du bäst orienterar ditt växthus i förhållande till solen.

Placering och orientering av växthuset

Optimalt solljus för växter


Optimalt solljus för växter i en växthus pallkrage innebär 6-8 timmars solljus varje dag. Denna mängd ljus hjälper till att främja tillväxten av de flesta växter.

Vissa växter kan dock behöva mer eller mindre ljus beroende på deras individuella behov. För bästa resultat, undersök typerna av växter du tänker odla för att fastställa deras specifika ljuskrav.

VäxtnamnOptimal soltid per dag
Tomater6-8 timmar
Grönkål4-6 timmar
Smultron6 timmar

Notera att solljuset bör vara jämnt fördelat över hela växthuset för att säkerställa en balanserad tillväxt för alla växter.

Växthus pallkrage placeras bäst där det är mest möjligt solljus. Om naturligt ljus är ett problem, kan du överväga att använda växtbelysning för att kompensera.

Även om solljus är viktigt, kan för mycket av det skada plantor. Var noga med att skydda dina plantor från de hetaste delarna av dagen genom att använda skuggande nät eller växtduk.

Kostnad för att bygga och underhålla en växthus pallkrage

Möjliga hinder för solljuset


Träd, byggnader, och annan vegetation kan hindra solljuset som kommer in i växthuset. Skugga orsakad av dessa objekt kan gjöra växthusets inre mörkare och sänka temperaturen, vilket gör det mindre gynnsamt för växttillväxt. Formen och orienteringen av växthuset kan också påverka solljusets exponering. En annan viktig faktor är vid vilken tidpunkt på året solljuset inträffar. Under det tidiga våren och sena hösten, när solen är låg på himlen, kan solljuset hindras mer än under sommarmånaderna.

Växthus Pallkrage: Funktioner och Pris
FunktionerPris
Mögelresistent800 SEK
Bärbar1000 SEK
Vattentät900 SEK

Förberedelse för växtodling


I denna avsnitt av vår handbok kommer vi att förklara hur du ska förbereda dig för växtodling i ditt växthus pallkrage. Vi kommer att täcka allt från jordpreparat till temperaturens betydelse för att säkerställa en framgångsrik odling. Rätt förberedelse är avgörande för att få en frisk och riklig skörd.

Förberedelse för växtodling

Jordval för olika växter


För att välja rätt jord för dina växter i din pallkrage växthus, överväg att följa följande rekommendationer:

VäxtJordtyp
TomaterPlanteringsjord rik på organiskt material.
GurkorTrädgårdsjord med hög närings- och fuktighetsnivå.
PaprikaPlanteringsjord med bra dränering och tillräckligt med kalk.
SallatKompostjord och trädgårdsjord blandad i lika delar.
ÖrterPlanteringsjord med bra dränering.

Dina växters hälsa och produktivitet kommer att förbättras mycket om du tar hänsyn till deras specifika jordbehov.

Varianter av växthus pallkrage

Lämpliga gränser för växthus pallkrage


Gränser för att skapa en växthus pallkrage kräver vissa överväganden:

 • Plats: Den ska vara på en plan yta med tillräckligt med solljus.
 • Storlek: Det bör vara tillräckligt stort för att rymma dina växter, men tillräckligt litet för att vara hanterbart.
 • Material: Använd robusta material som trä eller plast som kan stå upp mot väderförhållanden.
 • Vägg-till-vägg-avstånd: Måste vara tillräckligt för att rymma dina planterade grödor.
 • Luftning: God ventilation är nödvändig för att förhindra överhettning och skadedjur.

Sådd och plantering i växthus


Använd ljus och väldränerad jord för sådd och plantering i växthus.

Arbeta jorden några veckor innan plantering.

Sådd:

 • Inled med att fylla behållare eller sårärna med jord.
 • Placera frön på jordytan och täck med ett tunt jordlager.
 • Behåll jordens fuktighet men undvik övervattning.
 • Placera behållaren på en varm plats till fröna gror.

Plantering:

 • Flytta plantorna till större behållare när de har några blad.
 • Placera dem i växthuset när de är tillräckligt starka.
 • Se till att bibehålla rätt luftfuktighet och temperatur i växthuset.
Växthus Pallkrage: Omdömen och betyg
OmdömeBetyg
Utmärkt produkt och prisvärd9/10
Stark och hållbar8/10
Lätt att montera9/10

Skötsel av växter i växthuset


I denna del kommer vi att gå igenom de viktigaste stegen för skötsel av växter i växthuset. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren trädgårdsmästare kommer du att hitta användbara tips och råd för att säkerställa att dina växter växer starka och friska.

Skötsel av växter i växthuset

Regelbunden vattning och gödsling


Växthus pallkrage, kräver regelbunden vattning och gödsling för att växter ska växa och utvecklas på bästa sätt.

 • Vattning : Vatten är avgörande för växters tillväxt och överlevnad. Växthus pallkrage ska vattnas regelbundet, men mängden vatten kan variera beroende på växtarten och omgivningens temperatur.
 • Gödsling : Gödsling förbättrar jordens kvalitet och erbjuder nödvändiga näringsämnen för växterna. Använd organisk gödsel eller kompost för bästa resultat.
Notera: Alltför mycket vatten eller gödsel kan skada eller till och med döda växterna. Anpassa vattning och gödsling till växtens specifika behov.
Biologisk mångfald i en växthus pallkrage

Övervakning av växtillväxt


För att övervaka växttillväxten i ett växthus med pallkragar, bör man hålla koll på vissa parametrar. Dessa inkluderar ljusintensitet, temperatur, luftfuktighet och näringsstatus hos växterna.

Parameter Metod för övervakning
Ljusintensitet Med hjälp av en ljusmätare
Temperatur Använd en termometer eller en digital temperaturövervakare
Luftfuktighet Genom att använda en hygrometer
Näringsstatus Genom att observera växtens allmänna tillstånd, färg och tillväxtmönster

Korrekt övervakning av dessa parametrar kan hjälpa till att identifiera eventuella problem i den tidiga fasen och ge dig tid att justera dem innan det blir allvarliga skador på dina växter.

Skadedjurskontroll


Tillämpa biologisk kontroll som att uppmuntra nyttiga insekter. Använd naturliga insektsmedel.

Använd barriärtextiler för att skydda mot skadeinsekter.

Praktisera skadedjur rotation och intercropping metoder.

Rengör växthuset regelbundet för att undvika skadedjursangrepp.

Kontrollera vanligt skadedjur:
 • Bladlöss - Använd såpvatten, ladybugs eller andra naturliga rovdjur
 • Spinnkvalster - Kontrollera fuktighetsnivåerna, använd predatorens spindelmider
 • Sniglar och snäckor - Använd öl fällor eller koppertape
 • Storslagna larver - Använd naturliga insektsmedel som Bacillus thuringiensis
 • Vitflugor - Använd insektssåpa, gula klibbarkort eller Encarsia inmatningarist
Vid allvarliga skadedjursangrepp, överväga att konsultera en växtskyddsprofessor.
Växthus Pallkrage: Användningsområden
PlatsTyp av Växt
TrädgårdTomater
BalkongÖrter
TerrassBlommor

Årstidsbaserad växtodling


I vår Handbok för Växthus Pallkrage, kommer vi att diskutera vikten av årstidsbaserad växtodling. Årstidsbaserad växtodling ger dig möjlighet att utnyttja växternas naturliga livscykel och anpassa ditt jordbruk för att få bästa möjliga skörd per säsong. Vet du vad du ska odla och när? Har du en plan för att hantera skadedjur och sjukdomar? Vi kommer att besvara dessa frågor och mer i detta avsnitt.

Årstidsbaserad växtodling

Odlingssäsonger för olika grödor


Olika grödor har olika odlingssäsonger. De ska planteras och skördas vid rätt tidpunkt för bästa möjliga resultat.

GrödorOdlingssäsong
TomaterPlanteras i april-maj, skördas i juli-september.
GurkaPlanteras i maj-juni, skördas i juli-september.
ÄrtorPlanteras i april-maj, skördas i juni-juli.
SallatKan odlas under större delen av året, men skördas vanligtvis april-september.
KålPlanteras i mars-april, skördas i september-november.

Optimala förhållanden för varje säsong


För optimala förhållanden i ett växthus, behöver du tänka på en rad faktorer. För det första, temperaturen i ditt växthus. För det andra, nivån på luftfuktigheten. Slutligen, hur mycket ljus dina växter behöver. Alla dessa faktorer kan variera baserat på säsong.

SäsongTemperaturLuftfuktighetLjus
Vår15-20°C50-70%Ökad ljusintensitet behövs
Sommar20-30°C40-70%Maximal ljusintensitet
Höst10-15°C70-90%Minskad ljusintensitet
Vinter5-15°C80-95%Minst ljusintensitet

Dessa värden kan variera beroende på vilka växter du odlar, men det ger en bra grund att börja med. Det är också viktigt att komma ihåg att växter kan tåla större variationer i temperatur och luftfuktighet än vad människor kan.

Rotationsodling och markvård


Rotationsodling är en metod för att bevara och förbättra jordens fruktbarhet genom att växla mellan olika grödor på samma yta under olika säsonger. Den används i växthus pallkragar för att förhindra spridning av skadegörare och sjukdomar samt för att optimera näringsinnehållet i jorden.

Markvård i växthus pallkragar kan involvera aktiviteter som kompostering, ympning, luckring och bevattning för att främja sund tillväxt av plantor. Att underhålla rätt balans av näringsämnen i jorden och se till att den har lämplig dränering är också viktigt för hälsosam växthus odling.

Rotationsodling Markvård
Växla mellan olika grödor på samma plats Kompostering, ympning, luckring, bevattning
Förhindra skadegörare och sjukdomar Balansera näringsämnen och dränering
Optimera jordens näringsinnehåll Främja sunda plantor
Växthus Pallkrage: Fördelar och nackdelar
FördelarNackdelar
FlexibilitetBehöver regelbunden underhåll
Låg kostnadKan vara skör
LättviktKan behöva extra stöd